Gestió de seguretat aquàtica

Serveis orientats a la seguretat dins I al voltant del medi aquàtic. Treballant en àrees com la seguretat, prevenció, consultoria, formació I investigació.

 • Estàndards en seguretat en instal·lacions aquàtiques
 • Procediments I protocols
 • Avaluació d’instal·lacions aquàtiques (piscines, parcs aquàtics, platges…)
 • Avaluació de serveis de salvament I socorrisme
 • Gestió de serveis de socorrisme, vigilància i salvament.
 • Investigació d’ofegaments i incidents en medi aquàtic
 • Debrífing i estrès debrífings per al personal involucrat en incidents.
 • Activitats formatives: reciclatges en socorrisme aquàtic.

Plans d’autoprotecció (PAU)

Realització, implantació i manteniment del PAU (pla d’autoprotecció) per a activitats afectades segons el Decret 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Assessoria, gestió i coordinació de dispositius de risc previsible (sanitari i salvament)

S’estudia l’activitat juntament amb l’entitat organitzadora i es recomana quin tipus de  dispositiu és el més adient. Gestionant-lo i coordinant-lo si és necessari.

Formació

 • Assistència Sanitària Immediata
 • Suport Vital Bàsic i DEA
 • Suport Vital Bàsic Instrumentat
 • Reciclatge Socorrisme Aquàtic
 • Gestió de seguretat aquàtica
 • Prevenció d’ofegaments